Šv. Agotos diena

Vasario 4 ir 5 dienomis Linkuvos socialinių paslaugų centre, savarankiško gyvenimo namuose ir savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus žmonėms padalinyje buvo minima Šv. Agotos diena – duonos diena. Pirmąją šventės dieną visuose padaliniuose gyventojai padedami socialinių darbuotojų ir socialinių padėjėjų pasitelkiant įvairiausiomis technologijomis ruošė, maišė, minkė tešlą, vėliau ją kildino, raugino, o galiausiai kepė įvairias duoneles.

Socialinių paslaugų centro gyventojams duoną kepti padėjo direktorė Regina Balčytė, socialinė darbuotoja Vaida ir socialinės darbuotojos padėjėja Rasa. Centro gyventojai V. Rakšnienė, A. Jackienė, J. Šimaitis dalinosi prisiminimais ir tradicijomis apie kepamą duoną. Savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus žmonėms padalinio gyventojai A. Kavaliauskas, M. Urbštanavičienė, T. Žarskienė, A. Klausa, G. Liučvaitis ir M. Baltulienė padedami socialinės darbuotojos Astos ir socialinės darbuotojos padėjėjų Džildos ir Žanetos ruošė trijų rūšių duoną: juodą ruginę, baltą duonelę ir ragaišį, kurį kepė elektrinėje duonkepėje. Gyventojams buvo smalsu pamatyti ir naujausias technologijas, kaip galima iškepti ragaišį elektrinėje duonkepėje neminkant rankomis. Vyriausia (94 m.) senelių namų gyventoja M. Baltulienė pasakojo, kad gaspadinės tešlą minkydavo iki pukšėjimo. Pagalbon kviesdavo tarnaites, kurioms paslapčia įmesdavo 2 žirnius. Jei tarnaitė minkydama juos atrasdavo – vadinasi gerai išminkyta tešla, o jei nerasdavo, tai prasta minkytoja ir duonelė nebus skalsi.

Savarankiško gyvenimo namų gyventojos J. Nickutė, A. Marcinkevičiūtė, L. Buitvydienė ir B. Nainytė kartu su socialine darbuotoja Vilija ruošė ir kepė baltą duonelę, pagardintą kmynais. Padalinio vadovės R. Žiedinės žodžiais, jei būtų įmetę anksčiau minimus žirnius, tai minkytoja Jurgita tikrai juos būtų atradusi.

Sekančios dienos rytą savarankiško gyvenimo namų gyventojai ir darbuotojai dalyvavo Linkuvos bažnyčios Šv. Agotos dienos aukojamose Šv. Mišiose. Klebonas Edvardas Zeidotas pašventino iškeptą duoną, vėliau atvyko į savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus žmonėms padalinį, bei Linkuvos socialinių paslaugų centrą, kur visi šventiškai nusiteikę laukė duonos pašventinimo, šiltai bendravo prie puodelio arbatos, ragavo duoną.

Socialinė darbuotoja A. Umbrasienė

admin Vas 08, 2016 Naujienos