Baltų vienybės dienos paminėjimas

Aš baltas: saugau ant Baltijos kranto
Trobą su nuosavu židiniu,
Kuriame žibinu protėvių šventą
Ugnį - lyg gitarą lydinu ...

Rugsėjo 22-ąją Baltų vienybės diena Lietuvoje bei Latvijoje minima jau keturiolikti metai. Prieš 777 metus (1236m.) baltų gentys susivienijo ir Saulės mūšyje sumušė Kalavijuočių ordiną. Saulės mūšio diena Lietuvos ir Latvijos seimų yra paskelbta Baltų vienybės diena.

Šią dieną paminėti Linkuvos socialinių paslaugų centro gyventojai surengė išvyką į Pelaniškių piliakalnį. Užkopę į piliakalnį, rado veikiančias kapinaites. Susikibę už rankų, gyventojai  vieningai  prisiminė Baltų vienybės dieną. Socialinės darbuotojos Vilija Smailienė ir Asta Umbrasienė  susirinkusiems papasakojo apie  minimos dienos prasmę, skaitė eiles skirtas baltų tautai. Piliakalnio papėdėje uždegė atminimo žvakeles, prasmingai leido laisvalaikį.

Savarankiško gyvenimo namų socialinė darbuotoja Vilija Smailienė

admin Rug 29, 2014 Naujienos, Įvykiai