Išvyka į Joniškį

Sausio 26 d. Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro direktorė ir padalinių vyresnieji socialiniai darbuotojai lankėmės Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo cente. Tikslas : susipažinti kaip Joniškio rajone organizuojamas socialinių darbuotojų, dirbančių su rizikos šeimomis, darbas, išsiaiškinti koks darbuotojų darbo krūvis, kaip darbuotojos nuvyksta į šeimas, kaip koordinuojamas jų darbas. Taip pat mus domino, kaip joniškiečiai pradėjo teikti dienos socialinę globą asmens namuose, su kokiomis problemomis susiduria, kiek turi klientų, kokios paslaugų kainos. Joniškio socialinių paslaugų centro direktorė, pavaduotojai ir kiti darbuotojai mielai dalijosi patirtimi, neslėpė savo rūpesčio dėl didelio darbo krūvio, bet tuo pačiu džiaugėsi, kad savo veikloms vykdyti jie gauna pakankamą finansavimą iš savivaldybės biudžeto. Centre tris dienas vykdomas neįgaliųjų užimtumas, dirba trys užimtumo specialistai. Net kelios mašinos teikia dalinai mokamas transporto paslaugas neįgaliesiems, dėl aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis dirba atskiras darbuotojas, kuris turi laiko pabendrauti su klientu, suteikti pilną informaciją neįgaliajam ar šeimos nariui apie techninės pagalbos priemone, pastoviai vesti gražinimo kontrolę.

Grįžtant užsukome į paslaugų centrui priklausantį padalinį Nakvynės namus ir Krizių centrą. Krizių centre apgyvendinamos šeimos tik ypatingais atvejais, daugiausiai įvykus gaisrui ar kitokiai nelaimei. Nakvynės namuose apžiūrėjome patalpas. Kambariuose gyvena po 2 asmenis, turi atskirą kambarį, vadinamą izoliatorių, kur apgyvendina asmenims, nepasitikrinusius sveikatos dėl TBC ir ŽIV susirgimų. Nuo spalio 1 d. iki balandžio 1d., naktimis dirba du socialinio darbuotojo padėjėjai, kadangi šiuo laikotarpiu padidėja apnakvindinimo paslaugų poreikis.

Džiaugiamės nuoširdžiu joniškiečių bendravimu ir pakvietėme apsilankyti Pakruojyje.

Išvykstant nusifotografavome.

Direktorė Laimutė Kazokaitienė

admin Sau 27, 2016 Naujienos