Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centre vyko atvirų durų savaitė

Vasario 20-28 d. Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centre vyko atvirų durų savaitė. Centro ir darbuotojai ir lankytojai džiaugėsi sulaukę lankytojų, kurie domėjosi įstaigos veikla ir teikiamomis socialinėmis  paslaugomis; lankytojų užimtumu.

Vasario 21 d. centre lankėsi Estijos respublikos Narvos miesto savivaldybės mero pavaduotoja T. Patsanovskaja, kuruojanti socialinės ir sveikatos apsaugos klausimus bei Narvos socialinių paslaugų centro direktorė T.  Stolfat, lydimos soc. rūpybos skyriaus vedėjos D. Rutkevičienės.

Vasario 23 d. centre lankėsi rajono soc. rūpybos skyriaus neįgaliųjų reikalų ir socialinių paslaugų poskyrio vedėja A. Stankevičienė bei vyr. specialistė V. Andrušaitienė, taip pat Rozalimo seniūnijos soc. darbuotojos.
Vasario 27 d. centre lankėsi socialinės rūpybos skyriaus vedėja D. Rutkevičienė,  Guostagalio, Pakruojo, Rozalimo, Lygumų, Klovainių, Pašvitinio, Žeimelio seniūnijų seniūnai. Centro direktorė A. Butnorienė supažindino svečius su teikiamomis paslaugomis, centro veikla, lankytojų užimtumu; buvo aptarti seniūnijose gyvenančių neįgaliųjų centro lankymo klausimai.

Tą pačią dieną centre lankėsi Linkuvos socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namų „Spindulys“ vyr. soc. darbuotoja V. Kamašauskienė, užimtumo specialistė D. Šimkūnienė bei gyventojai. Svečiai domėjosi centro veikla, lankytojų užimtumu.

Norime visiems padėkoti už parodytą dėmesį, pastabas ir tikimės tolimesnio bendradarbiavimo ateityje, kad socialinių paslaugų teikimas būtų kuo labiau kokybiškesnis.

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro informacija

admin Kov 01, 2017 Naujienos