Linkuvos socialinių paslaugų centro Atvirų durų savaitės svečiai

Rugsėjo 24 d. Linkuvos socialinių paslaugų centro atvirų durų savaitės aptarime prie apskrito stalo sulaukta tik vieno valdžios atstovo - Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario Jono Juozapaičio. Centro direktorė Regina Balčytė pasidalino informacija apie centro, padalinių veiklą, iškylančius sunkumus ir problemas. Pasidžiaugė profesionaliu darbuotojų kolektyvu, nuveiktais darbais. Tarybos narys J. Juozapaitis domėjosi darbuotojų darbu, gyventojų kasdienybe, linkėjo stiprybės ir kantrybės dirbant socialinį darbą.

Tos pačios dienos popietę centre ir padaliniuose lankėsi Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro darbuotojų kolektyvas. Klovainių centro darbuotojai apžiūrėjo tris centro padalinius: Savarankiško gyvenimo namus, Samariečių vaikų globos namus „Naminukas“, Savarankiško gyvenimo namus senyvo amžiaus žmonėms. Lankėsi centro užimtumo patalpose ir pačiame centre. Klovainių centro darbuotojai susipažino su įvairiomis klientų grupėmis ir teikiamomis paslaugomis, pasidalino turima patirtimi.

admin Rug 28, 2015 Naujienos