Linkuvos socialinių paslaugų centro darbuotojai Lietuvos socialinio darbuotojo dieną paminėjo keliaudami po Zanavykų kraštą

Rugsėjo 27 dieną – Socialinio darbuotojo dieną – Linkuvos socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, užimtumo specialistai bei kiti darbuotojai paminėjo šventinėje kelionėje.
Kelionė prasidėjo Pakruojo rajono savivaldybėje, kur visus rajono socialinius darbuotojus pasveikino rajono valdžios atstovai. Linkuvos socialinių paslaugų centro direktorė Regina Vaičaitė, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Renata Žiedienė socialinius darbuotojus pasveikino profesinės šventės proga, padėkojo visiems už nuoširdų darbą ir gražioje Zyplių dvaro aplinkoje įteikė padėkas:
„Už nuoširdų darbą, švelnų žodį ir dėmesingumą gyventojams“:
• Valei Tupienei, Linkuvos socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjai;
• Audronei Livanienei, Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinio savarankiško gyvenimo namų „Spindulys“ socialinio darbuotojo padėjėjai;
• Rasai Počešūnaitei, Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinio savarankiško gyvenimo namų „Spindulys“ socialinio darbuotojo padėjėjai;
„Už nuoširdumą, pastangas ir kantrybę, dirbant su globojamais vaikais“
Galinai Tuzinienei, Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinio bendruomeninių vaikų globos namų „Nykštukas“ socialinio darbuotojo padėjėjai.
„Už nuoširdžias pastangas, kūrybiškumą ir išradingumą teikiant sociokultūrines ir užimtumo paslaugas gyventojams“:
• Dangirūtai Šimkūnienei, Linkuvos socialinių paslaugų centro užimtumo specialistei;
• Juozui Pavarotnikui, Linkuvos socialinių paslaugų centro užimtumo specialistui;
„Už nuoširdų darbą ir pastangas organizuojant maitinimo paslaugas gyventojams“:
• Rimai Enikienei, Linkuvos socialinių paslaugų centro dietistei;
„Už šiltą bendravimą ir profesionalią pagalbą gyventojams “:
• Jurgitai Žemėtytei, Linkuvos socialinių paslaugų centro kineziterapeutei;
Senai dirbančius darbuotojus sveikino ir naujai prie kolektyvo prisijungę darbuotojai, o naujokai smagiai buvo prisaikdinti, kad stengtųsi atlikti visas jiems pavestas užduotis ir džiaugtųsi kiekviena kolektyve praleista akimirka.
Po Šakių rajoną kelionės dalyvius lydėjo gidė Virginija, kuri supažindino su Zanavykų krašto etnine kultūra bei istorija, parodė Šakių miesto aikštę ir karilioną, Nepriklausomybės alėjoje žingsniuojančią ir lietuvių kalbą simbolizuojančią mergaitę. Kelionės dalyviai susipažino su Zyplių dvaro istorija, aplankė Zanavykų muziejų, restorane „Kuchmistrai“ degustavo suvalkietišką maistą. Gelgaudiškio dvare klausėsi dvaro ponios pasakojimų apie dvaro istoriją ir sudalyvavo dvaro šokių pamokoje.
Kadangi visą dieną švietė saulė ir visus lydėjo gera nuotaika - kelionė neprailgo. Linkuvos socialinių paslaugų centro darbuotojai grįžo pilni įspūdžių, gražių prisiminimų ir nusiteikę toliau nuoširdžiai dirbti sunkų, bet kilnų socialinį darbą.
Linkuvos socialinių paslaugų centro informacija

admin Spa 02, 2019 Naujienos