Linkuvos socialinių paslaugų centro infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų plėtra

Trumpa informacija apie projektą

Projekto pavadinimas:

Linkuvos socialinių paslaugų centro infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų plėtra

Projekto kodas:

08.1.1-CPVA-R-407-61-0001

Veiksmų programa:

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas:

8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“

Veiksmų programos prioriteto priemonė:

„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“,

Nr. 08.1.1-CPVA-R-407

Projekto vykdytojas:

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Projekto partneris:

Linkuvos socialinių paslaugų centras

Paramos sutarties pasirašymo data

2017 m. kovo 27 d.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

veiklų pradžia:

2017-03-27

veiklų pabaiga:

2019-11-30

 

Projekto finansavimo šaltiniai

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Skirta suma Eur

Paramos lėšos:

115 862,65

ES fondų lėšos:

115 862,65

Valstybės biudžeto lėšos:

 

Savivaldybės lėšos:

82 668,35

tinkamos finansuoti lėšos:

20 446,35

netinkamos finansuoti lėšos:

62 222,00

Kiti finansavimo šaltiniai:

 

Iš viso:

198 531,00

 

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą Pakruojo rajono savivaldybėje plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje senyvo amžiaus asmenims.

Atsižvelgdama į augantį socialinių paslaugų poreikį ir didelį senyvo amžiaus asmenų skaičių, Pakruojo rajono savivaldybės administracija siekia įgyvendinti projektą ir išplėsti Linkuvos socialinių paslaugų centro veiklą ir įrengti 10-ties vietų socialinės globos namus. Socialinės globos namuose numatoma teikti trumpalaikę socialinę globą senyvo amžiaus asmenims, įskaitant atokvėpio paslaugas.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma rekonstruoti dalį pastato, esančio adresu: Parko g. 4, Linkuva: atlikti vidaus patalpų remonto darbus sutvarkant apie 160 kv. m patalpų ploto, renovuoti rekonstruojamos pastato dalies šildymo ir vandens sistemas, sanitarinius mazgus, elektros instaliaciją, ryšio komunikacijas, pakeisti radiatorius, langus, duris, apšiltinti numatomos rekonstruoti pastato dalies stogą, sienas, atlikti lauko laiptų pertvarkymo darbus įrengiant pandusą, įrengti iškvietimo sistemą.

Socialinės globos namuose dirbs ilgametę patirtį turintys specialistai, todėl senyvo amžiaus asmenims bus teikiama kokybiška trumpalaikė socialinė globa, įskaitant atokvėpio paslaugas. Įgyvendintas projektas prisidės prie socialinių paslaugų prieinamumo bendruomenėje gerinimo, regioninių skirtumų mažinimo ir socialinių paslaugų infrastruktūros bendruomenėje senyvo amžiaus asmenims plėtojimo.

Asmenys kontaktams:

Lina Mikolaitytė (projekto vadovė),

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus
vedėjo pavaduotoja

tel. (8 421) 69 097, el. paštas lina.mikolaityte@pakruojis.lt

 

Vaida Diliūnienė (projekto koordinatorė),

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus 
vyr. specialistė

tel. (8 421) 69 097, el. paštas vaida.diliuniene@pakruojis.lt

 

admin Rug 26, 2018 Projektai