Merė lankėsi Linkuvos socialinių paslaugų centre

Pakruojo rajono savivaldybė įgyvendina Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 metų programos projektą „Psichosocialinio darbo gerinimas kuriant partnerystę tarp socialinių tarnybų". Įgyvendinant projektą, socialinės rizikos šeimos, neįgalūs, socialinės rizikos asmenys buvo mokomi amatų - taip ugdomi jų socialiniai įgūdžiai. Pasibaigus projektui, mokymai bus tęsiami pagal poreikį tiems patiems asmenims ar kitiems naujai įrengtose ir tam skirtose patalpose. Šios patalpos rengiamos Linkuvos socialinių paslaugų centre ir Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centre.

admin Gegužė 29, 2013 Įvykiai