Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro informacija

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro atestuoti socialiniai darbuotojai teikia atrankos, konsultavimo bei mokymų organizavimo paslaugas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus:

  • vykdo globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paiešką, skleisdamas informaciją ir skatindamas įvaikinimą ir globą (rūpybą) šeimoje;
  • vykdo globos (rūpybos) ir įvaikinimo viešinimą;
  • vykdo asmenų (šeimų), norinčių globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaikus, įvadinį mokymą, pagal globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK;
  • vertina asmenų (šeimų) pasirengimą globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaikus, po įvadinių GIMK mokymų ir teikia išvadą;
  • vykdo asmenų (šeimų), globojančių (rūpinančių) ar įvaikinusių vaikus, tęstinį mokymą, pagal globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK;
  • organizuoja asmenų (šeimų), globojančių (rūpinančių) ar įvaikinusių vaikus, savigalbos grupes;
  • konsultuoja globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimas, prieš ir po globos (rūpybos) ir įvaikinimo, taiko individualų ir grupinį socialinio darbo metodus;
  • bendradarbiauja su Vaiko teisių apsaugos skyriumi (toliau VTAS), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM, teikia informaciją apie globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimas; bendradarbiauja su VTAS, išsiaiškinant, ar fizinis asmuo tinkamas ir ar gali priimti vaiką laikinai svečiuotis, remiantis Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo 13 punktu;
  • rengia išvadas dėl sutuoktinio vaiko (vaikų) įvaikinimo.

 

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro informacija

admin Gegužė 02, 2016 Naujienos