Tęsiamas projektas „Šeimos užuovėja“

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras nuo spalio 1 d. pradeda vykdyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Šeimos užuovėja -2013“, skirtą įstaigoms ir organizacijoms, teikiančioms kompleksines paslaugas krizinėse situacijose esantiems tėvams, auginantiems vaikus. Projektui vykdyti šiais metais skirta 4058 Lt. valstybės biudžeto lėšų. Numatoma IV-e ketvirtyje suteikti kompleksines paslaugas 4 šeimoms, vidutiniškai 10 asmenų. Pagal parengtą veiklos planą tėvams, patekus į krizinę situaciją, šeima apgyvendinama laikino gyvenimo namuose ir, teikiant kompleksines paslaugas, ugdant pozityvios tėvystės ir socialinius įgūdžius, padedama šeimai įveikti krizę. Septyniasdešimt procentų sumos pagal projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatus skiriama darbo užmokesčiui, todėl 0,5 etato bus įdarbintas socialinis darbuotojas, kuris tiesiogiai dirbs su šeimomis.

Su projekto įgyvendinimo partneriais ir rėmėjais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Tai Pakruojo šv. Jono Krikštytojo parapija, suteikianti galimybę vaikams, apgyvendintiems laikino gyvenimo namuose, lankyti Pakruojo šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centrą, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, nukreipiantis šeimą į projekto veiklas, Pakruojo rajono pedagoginė psichologinė tarnyba- teikianti pedagoginę psichologinę pagalbą jos reikalingiems vaikams ir Lietuvos samariečių bendrija Pakruojo skyrius, teikiantis paramą dėvėtais rūbais, daiktais ir maisto produktais.

Jau parengtas prašymas projekto finansavimui 2014 m.

Projekto vadovė Laimutė Kazokaitienė

admin Rug 28, 2013 Naujienos