Trumpai apie Socialinį projektą

Pakruojo rajono savivaldybė įgyvendino projektą „Psichosocialinio darbo gerinimas kuriant partnerystę tarp socialinių tarnybų“ Nr. LLIV-242 pagal 2007-2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Projekto tiksluose numatyta, kad bendradarbiavimas ir gerosios patirties sklaida padės spręsti regiono socialines problemas.

Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai, dirbantys socialinį darbą, seminarų, pažintinių vizitų į socialines įstaigas metu įgijo kompetentingų žinių, organizavo mokymus, tarptautines socialines pažintinio pobūdžio stovyklas. Socialinės rizikos šeimos, neįgalūs, socialinės atskirties asmenys šio projekto buvo mokomi amatų, buvo ugdomi jų socialiniai įgūdžiai. Pasibaigus projektui tęstiniai mokymai tęsiami tiems patiems ar kitiems asmenims naujai įrengtose, suremontuotose, tam skirtose. Linkuvos socialinių paslaugų centro ir Pakruojo nestacionarių paslaugų centro užimtumo patalpose.

Projekte dalyvavo trys partneriai: Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Latvijos Respublikos Rundalės ir Iecavos savivaldybės. Projektas suteikė realias galimybes socialinės situacijos pagerinimui. Visi projekto dalyviai patyrė nepakartojamų emocijų, pažintinė veikla, tarptautiniai ryšiai sukūrė prielaidas tolesniam nuoširdžiam bendradarbiavimui.

Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Daiva Rutkevičienė

admin Bir 26, 2013 Projektai