Tinklaraštis

Keletas akimirkų iš Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų globos namų „Naminukas“.

Skaityti daugiau

admin

Pakruojo rajono savivaldybė įgyvendina Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 metų programos projektą „Psichosocialinio darbo gerinimas kuriant partnerystę tarp socialinių tarnybų". Įgyvendinant projektą, socialinės rizikos šeimos, neįgalūs, socialinės rizikos asmenys buvo mokomi amatų - taip ugdomi jų socialiniai įgūdžiai. Pasibaigus projektui, mokymai bus tęsiami pagal poreikį tiems patiems asmenims ar kitiems naujai įrengtose ir tam skirtose patalpose. Šios patalpos rengiamos Linkuvos socialinių paslaugų centre ir Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centre.

Skaityti daugiau

admin

Į globos namus atvyksta savanoriai iš Lietuvos bei užsienio valstybių. Čia dažnai svečiuojasi rašytojai, muzikantai, socialinių iniciatyvų partneriai. Bendravimas su atvykstančiais žmonėmis padeda lavinti socialinius įgūdžius, užmegzti ir palaikyti pokalbį, skatina žingeidumą ir domėjimąsi įvairiomis sritimis. Savanoriai atvykstantys iš svečių šalių neretai papasakoja apie gyvenimą užsienyje, keliones. Tokiu būdu, vaikai turi galimybę bent dalinai suvokti pasaulio platumą, kultūrų įvairialypiškumą ir aplinkos skirtumus.

Skaityti daugiau

admin

Puslapiai