Apie

Įkurta 2004 metais
Direktorė Laimutė Kazokaitienė
L.Giros g. 3D, Pakruojis
Žemėlapyje
8 (421) 51 110, mob. +370 684 29 115
ncentras@gmail.com. www.pnspc.lt
Susijusios naujienos

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

Steigėjas – Pakruojo rajono savivaldybės taryba.

Sprendimas įsteigti Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centrą Pakruojo rajono tarybos priimtas 2004 m. spalio 21 d. Nr. T-308, suremontavus patalpas buvusioje ligoninėje iš SADM finansuotos infrastruktūros programos lėšų.

Įstaigos tikslas (misija)

Teikti nestacionarias socialines paslaugas įvairioms socialinėms žmonių grupėms, rūpintis jų socialine integracija ir reabilitacija, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę, sudaryti sąlygas, užtikrinančias jų savarankiškumo išsaugojimą, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę.

Įstaigos uždaviniai

 • teikti nestacionarias socialines paslaugas, ieškoti alternatyvų stacionarioms socialinėms paslaugoms;
 • rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas bei projektus, vykdomus savivaldybės teritorijoje;
 • užtikrinti aukštą paslaugų kokybę, taikant pažangius socialinio darbo metodus;

Teikiamos paslaugos

BENDROSIOS:

 • informavimo;
 • konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • maitinimo organizavimo;
 • aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • transporto organizavimo;
 • sociokultūrines paslaugas;
 • asmens higienos ir priežiūros paslaugas;
 • Pagalba globėjams(rūpintojams) ir įvaikintojams;
 • kitas bendrąsias socialines paslaugas.

SPECIALIOSIOS:

 • socialinės priežiūros;
 • pagalbos į namus;
 • socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • laikinos nakvynės;
 • intensyvios krizių įveikimo pagalbos.

SOCIALINĖS GLOBOS:

 • trumpalaikės socialinės globos;

Veikla, projektai

Centro veiklos pobūdis – teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, socialinės rizikos šeimoms, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir kitiems asmenims, turintiems socialinių problemų.

3 socialiniai darbuotojai dalyvavo savivaldybės vykdomame projekte „Psichosocialinio darbo gerinimas kuriant partnerystę tarp socialinių tarnybų“ Nr. LLIV-242, vyko į seminarus Latvijoje ir Lietuvoje, organizavo neįgaliųjų mokymą, rengė stovyklas.

2014 m. vykdomi tęstiniai projektai, finansuojami iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

 • „Priglausk mane“- globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų rengimas pagal GIMK programą;
 • „Šeimos užuovėja“- kompleksinių paslaugų teikimas motinai (tėvui), patekus į krizinę situaciją, siekiant išsaugoti vaiką šeimoje, apgyvendinant juos Laikino gyvenimo namuose.

Pasiekimai, padėkos

Šiaulių apskrities viršininko padėkos raštas (2009-09-23 įsakymas Nr. P-242) direktorei už iniciatyvią vadybinę veiklą siekiant užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų centro darbą, 2009-05-14 Pakruojo Mero padėka direktorei už kilnumą, humaniškumą ir pasiaukojamą meilę vaikams. 2009-09-27 direktoriaus pavaduotojai Mero padėka už nuoširdų, iniciatyvų ir kūrybingą darbą, sprendžiant rajono socialines problemas, Mero padėkas yra gavusi Nataša Dirbanauskienė, Rima Diliūnienė.

Parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mus vienokiais ar kitokiais būdais remiate ir palaikote.

Taip pat dėkojame ir už pervestus Jūsų 2% gyventojų pajamų mokesčio. Kviečiame paremti mus.

Prašome užpildyti prašymą, kurį reikia asmeniškai pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) jums patogiu formatu.

Svetainė

www.pnspc.lt