Apie

Įkurta 1997 metais
Direktorius Robertas Ašmanavičius
J. Basanavičiaus g. 4, Pakruojis
Žemėlapyje
(8 421) 60 071, mob. +370 652 94 455
vsiretene@gmail.com
Susijusios naujienos

VšĮ Retenė

Steigėjas – Lietuvos žmonių su negalia sąjungos taryba.


Įstaigos tikslas (misija)

 • Įdarbinti asmenis, kuriems nustatytas 0-55 procentų darbingumo lygis, kurie negali lygiomis sąlygomis su sveikaisiais konkuruoti Pakruojo rajono darbo rinkoje arba yra ekonomiškai neaktyvūs ir praradę profesinį darbingumą.
 • Vykdyti neįgaliųjų technikos remontą ir gamybą, organizuoti aplinkos pritaikymo neįgaliesiems darbus.
 • Treniruoti sunkios negalios asmenų savarankiško gyvenimo įgūdžius, ugdyti neįgaliųjų darbinius gebėjimus, kad padidėtų jų fizinės ir profesinės galimybės integruotis darbo rinkoje bei sumažėtų jų socialinė atskirtis.

Įstaigos uždaviniai

 • Gaminti, pritaikyti ir remontuoti technines pagalbos priemones, skirtas neįgaliesiems, gyvenantiems Šiaulių, Telšių ir Panevėžio apskrityse, įdarbinant tikslinės grupės asmenis, kuriems nustatytas 0-55 procentų darbingumo lygis.
 • Pritaikyti aplinką ir būstą neįgaliesiems, turintiems specialių poreikių ir gyvenantiems Pakruojo rajone, įdarbinant tikslinės grupės asmenis, kuriems nustatytas 0-55 procentų darbingumo lygis.
 • Treniruoti Pakruojo rajono tikslinės grupės asmenų, kuriems nustatytas 0-55 procentų darbingumo lygis, savarankiško gyvenimo įgūdžius.
 • Ugdyti Pakruojo rajono tikslinės grupės asmenų, kuriems nustatytas 0-55 procentų darbingumo lygis, darbinius gebėjimus.
 • Rengti ir įgyvendinti tikslinėms grupėms skirtas mokymo programas, vesti kursus, padedančius tobulinti savarankiško gyvenimo (judėjimo, apsitarnavimo, saviraiškos) ir darbo paieškos, verslumo, konkurencingumo įgūdžius.
 • Įtraukti tikslinės grupės asmenis, kurie iki tol buvo izoliuoti ir atstumti, į aktyvų gyvenimo pertvarkos procesą.
 • Įtakoti techninių priemonių, skirtų neįgaliesiems, užsakovų, socialinių darbuotojų, fizinės medicinos specialistų, architektų ne tik palankų, bet ir profesionalų požiūrį į neįgaliųjų būsto aplinkos, neįgaliųjų, priklausančių tikslinėms grupėms, užimtumo bei darbo vietų pritaikymą Pakruojo rajone.

Teikiamos paslaugos

 • Neįgaliųjų vežimėlių, vaikštynių ir kitų techninės pagalbos priemonių remontas, individualus pritaikymas, šių priemonių pristatymas į remonto įmonę ir į neįgaliųjų namus.
 • Reguliuojamų lovų surinkimas, pritaikymas ir remontas.
 • Rankinio valdymo mechanizmų montavimas neįgaliųjų automobiliams.
 • Varytuvo prie neįgaliojo vežimėlio gamyba.
 • Įvairių ranktūrių, laikiklių gamyba.
 • Transporto paslaugos neįgaliesiems.
 • Neįgaliųjų laisvalaikio organizavimas.
 • Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla, vaizdo kamerų perduodamo vaizdo stebėjimas monitoriuose.

Veikla, projektai

Nuo 2005 m. kasmet organizuojami neįgaliųjų, judančių rankomis varomais vežimėliais su specialiais priedais – varytuvais, žygiai „Nugalėk save“.

Nuo 2005 m. organizuojamos stovyklos, kuriose vyko užsiėmimai – keramika, šaltkalvystė, darbas su kompiuteriu, pynimas iš karklų, sportas.

Visus metus vyksta neįgaliųjų teisių atstovavimas, pilietinių iniciatyvų skatinimas.


Pasiekimai, padėkos

 • Šiaulių apsk. viršininko padėkos raštas direktoriui R. Ašmanavičiui už nuoširdžią ir iniciatyvią veiklą regiono švietimo, mokslo, kultūros, socialinei ir ekonominei raidai, 2004 m.
 • Padėka direktoriui R. Ašmanavičiui už iniciatyvią novatorišką socialinę veiklą Lietuvos socialinio darbuotojo dienos proga nuo Šiaulių apskr. viršininko pavaduotojo, 2005 m.
 • Diplomas Rakruojo „Retenės“ komandai, užėmusiai IX respublikinėse žmonių su negalia sportinėse varžybose III vietą, 2005 m.
 • Raseinių rajono žmonių su negalia sąjunga dėkoja „Retenės“ vadovui R. Ašmanavičiui už aktyvų dalyvavimą IX respublikinėse žmonių su negalia sportinėse varžybose, 2005 m.
 • Padėkos raštas direktoriui R. Ašmanavičiui už atkaklumą, optimizmą ir energiją, siekiant užsibrėžtų tikslų nuo ministrės V. Blinkevičiūtės, 2005 m.
 • Padėka direktoriui R. Ašmanavičiui už nuoširdų ir pasiaukojamą darbą organizuojant žmonių, turinčių negalią, veiklą nuo mero S. Gegiecko, 2005 m.
 • Padėka direktoriui R. Ašmanavičiui už kasmetinį projekto „Nugalėk save“ organizavimą ir įgyvendinimą nuo merės A. Jasiūnienės, 2005 m.

Parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mus vienokiais ar kitokiais būdais remiate ir palaikote.

Taip pat dėkojame ir už pervestus Jūsų 2% gyventojų pajamų mokesčio. Kviečiame paremti mus.

Prašome užpildyti prašymą, kurį reikia asmeniškai pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) jums patogiu formatu.