Apie

Įkurta 2001 metais
Direktorė Regina Balčytė
Taikos g. Nr. 26, Linkuva, Pakruojo rajonas
Žemėlapyje
(8 421) 67 330, 60 320
l.centras@gmail.com
Susijusios naujienos

Linkuvos socialinių paslaugų centras

Centras veiklą pradėjo 2001 m. rugpjūčio 1 d. Centro steigėjas – Pakruojo rajono savivaldybės taryba. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto, centro gyventojų mokesčių, labdaros, specialiųjų valstybės dotacijų neįgaliems žmonėms.

Svarbiausią ir reikalingiausią pagalbą, didžiausią įtaką įstaigos įkūrimui, veiklai ir plėtrai teikė Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė (buvusi Socialinės apsaugos ir darbo ministrė). Tai garbingiausia mūsų įstaigos viešnia švenčių ir renginių metu. ( V.Blinkevičiutės gimtinė – Linkuva).

Pastatas Linkuvoje, Taikos g. Nr. 24 – tai buvęs Balsevitynės dvaras. Pokario laikais šiame pastate buvo įkurta ligoninė. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę pastatas daugelį metų buvo neeksploatuojamas ir neprižiūrimas. Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendė pastatą rekonstruoti ir įkurti socialinių paslaugų centrą. Tuo tikslu dalyvauta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbtame konkurse „Dėl socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros 1998-2000 m. programos“. Laimėjus konkursą, senas pastatas rekonstruotas, pristatytas analogiškas priestatas šiaurinėje pastato dalyje. 2001 m. įsteigtas Linkuvos socialinių paslaugų centras.


Įstaigos tikslas (misija)

Linkuvos socialinių paslaugų centras yra socialinė globos įstaiga, skirta gyventi seniems vienišiems, pagyvenusiems ir suaugusiems asmenims, turintiems lengvą proto ir psichikos negalią, kuriems būtina socialinė priežiūra ir globa.

Teikti pagalbą – kokybiškas socialines paslaugas Pakruojo rajono seniems ir vienišiems neįgaliems gyventojams, atsižvelgiant į jų poreikius, socialines normas, vertinant socialinių darbuotojų vertybes ir patirtį.

Sukurti socialiai pažeidžiamiems rajono gyventojams (seniems vienišiems, pagyvenusiems neįgaliems ir suaugusiems asmenims, turintiems lengvą proto ir psichikos negalią) socialiai, psichologiškai, ekonomiškai priimtinas gyvenimo sąlygas, atitinkančias Pakruojo rajono savivaldybės galimybes.


Įstaigos uždaviniai

Teikti bendrąsias socialines paslaugas Linkuvos miesto gyventojams

  • Informavimas ir konsultavimas;
  • Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
  • Maitinimo organizavimas ir kitos bendrosios paslaugos.


Teikti specialiąsias socialines paslaugas Linkuvos socialinių paslaugų centro gyventojams

  • Socialinė priežiūra – apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
  • Socialinė globa – trumpalaikė ir ilgalaikė.

Teikiamos paslaugos

Įgyvendinant įstaigos strateginius uždavinius siekiama teikti gyventojams kvalifikuotas stacionarias socialinės globos, slaugos ir socialinės priežiūros paslaugas. Centro gyventojams teikiamos paslaugos numatytos Socialinių paslaugų kataloge, su jais dirbama individualiai ir grupėse, esant nuolatinei socialinės ir sveikatos priežiūros darbuotojų priežiūrai.


Veikla, projektai

Pagrindinė įstaigos veikla – socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas seniems vienišiems, pagyvenusiems neįgaliems ir lengvą proto ir psichikos negalią turintiems rajono gyventojams.

Centre įkurta 20 gyvenamų vietų, valgykla, virtuvė, administracinės patalpos. Centro veikla yra įvairiapusė, padedanti išspręsti daugelio žmonių socialines problemas.

Siekiant gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir plečiant socialinių paslaugų spektrą aktyviai dalyvavome Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamose konkursuose dėl socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros, išplėtėme įstaigos veiklą ir įsteigėme du struktūrinius padalinius.

2005 m. įgyvendintas projektas „Gyvenamosios aplinkos pritaikymas Linkuvos socialinių paslaugų centre“ ir pastate įrengtas keltuvas-platforma. 2006-2007 m. įgyvendintas investicinis projektas „Linkuvos socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namų įkūrimas“. 2008 m. įgyvendintas projektas „Linkuvos socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namų įkūrimas senyvo amžiaus asmenims“


Pasiekimai, padėkos

...


Parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mus vienokiais ar kitokiais būdais remiate ir palaikote.

Taip pat dėkojame ir už pervestus Jūsų 2% gyventojų pajamų mokesčio. Kviečiame paremti mus.

Prašome užpildyti prašymą, kurį reikia asmeniškai pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) jums patogiu formatu.