Apie

Įkurta 2009 metais
Vyresn. socialinė darbuotoja Danutė Kriukienė
Parko g. 4, Linkuva, Pakruojo rajonas
Žemėlapyje
(8 421) 43 223
l.centras@gmail.com
Susijusios naujienos

Linkuvos SPC Globos namai „Saulė“

Savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus žmonėms padalinys įkurtas 2009 m., įgyvendinus 2006–2009 m. Linkuvos ambulatorijos pastato dalies rekonstrukcijos techninį-darbo projektą „Linkuvos socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus žmonėms įkūrimas“. Projektą vykdė ir finansavo Pakruojo rajono savivaldybė. Savarankiško gyvenimo namų  senyvo amžiaus žmonėms padalinys veiklą pradėjo 2009 m. balandžio  29 d.

2016 m. gruodžio 22 d. patvirtinus |Linkuvos socialinių paslaugų centro nuostatus, Linkuvos socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus žmonėms padalinio pavadinimas pakeistas į Linkuvos socialinių paslaugų centro globos namų padalinį ,,Saulė‘‘.

Padalinyje įrengta 14 kambarių, poilsio kambarys, valgykla, medicinos kabinetas, kabinetas socialiniams darbuotojams, liftas-keltuvas. Padalinyje gali gyventi 32 gyventojai.

Įstaigos tikslas (misija)

Tikslas – teikti kokybiškas socialinės globos paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, apgyvendinant  senus, pagyvenusius, neįgalius asemenis, kai nėra kam jais pasirūpinti namuose, o asmuo pats to padaryti negali.

Įstaigos uždaviniai

1. Teikti kokybiškas socialines paslaugas bei organizuoti darbą pagal pomėgius ar rekreacinio užimtumo veiklą padalinio gyventojams;
2. Padėti palaikyti socialinius ryšius ir integruotis į visuomenę;
3. Laikytis sanitarinio, higieninio ir prieš epideminio rėžimo;
4. Prižiūrėti pastatą, įrenginius ir komunikacijas, tvarkyti teritoriją.

Teikiamos paslaugos

Globos  namų padalinyje ,,Saulė‘‘ gyventojams teikiama socialinė globa, kurią sudaro visuma socialinių paslaugų:
• informavimas,
• konsultavimas,
• tarpininkavimas ir atstovavimas,
• apgyvendinimas,
• kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
• individualus darbas su kiekvienu gyventoju
• kitos paslaugos
Apgyvendinimo padalinyje paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius.

Pasiekimai, padėkos

• Pakruojo rajono savivaldybės mero padėka padalinio vadovei už ilgametį pasiaukojamą  ir nuoširdų darbą, 2011 m. spalio 14 d.
• Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojo padėka socialinei darbuotojai už nuoširdų nepriekaištingą  socialinį darbą, 2015 m. rugsėjo 25 d.

Parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mus vienokiais ar kitokiais būdais remiate ir palaikote.

Taip pat dėkojame ir už pervestus Jūsų 2% gyventojų pajamų mokesčio. Kviečiame paremti mus.

Prašome užpildyti prašymą, kurį reikia asmeniškai pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) jums patogiu formatu.