Apie

Įkurta 2008 metais
Vyresn. socialinė darbuotoja Vaida Kamašauskienė
Parko g. 4, Linkuva, Pakruojo rajonas
Žemėlapyje
(8 421) 64 289
l.centras@gmail.com
Susijusios naujienos

Linkuvos SPC Savarankiško gyvenimo namai „Spindulys“

Savarankiško gyvenimo namų padalinys įkurtas 2008 m. įgyvendinus 2006–2008 m. investicinį projektą „Linkuvos socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namų įkūrimas“. Projektą vykdė Pakruojo rajono savivaldybė ir Linkuvos socialinių paslaugų centras. Projektą iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Savarankiško gyvenimo namų padalinys veiklą pradėjo 2008 m. liepos 4 d.
Padalinyje įrengta 15 dviviečių kambarių su mini virtuvėmis ir sanitariniais mazgais, poilsio ir užimtumo kambariais. Padalinyje gali gyventi 30 asmenų.

Įstaigos tikslas (misija)

Tikslas – teikti kokybiškas socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, apgyvendinant proto, psichikos bei kompleksines negalias turinčius suaugusius asmenis, senus vienišus, turinčius specialiųjų poreikių asmenis.

Įstaigos uždaviniai

 • Suteikti klientams gyvenamąjį plotą;
 • Garantuoti saugią ir sveiką aplinką, kiek galima artimesnę namų aplinkai, atsižvelgiant į higienos normų reikalavimus;
 • Ugdyti klientų gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, teikiant bendrąsias socialines paslaugas;
 • Ugdyti ir palaikyti klientų kasdienio gyvenimo įgūdžius;
 • Mokyti klientus gyventi su savo negalia ir jos pasekmėmis;
 • Padėti integruotis į darbo rinką (pagal galimybes) ;
 • Formuoti visuomenės humanišką požiūrį į šiuos asmenis.

Teikiamos paslaugos

Savarankiško gyvenimo namų padalinio gyventojams teikiama socialinė priežiūra, sudaro visuma socialinių paslaugų:

 • informavimas,
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • apgyvendinimas,
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
 • individualus darbas su kiekvienu gyventoju
 • kitos paslaugos

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius.

Veikla, projektai

Padalinio veiklos pobūdis – teikti socialinės priežiūros paslaugas asmenims, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį gyvenimą, stengiantis sudaryti namų aplinkos sąlygas.

Padalinio gyventojams sudaroma galimybė pasirinkti gyvenimo būdą, atitinkantį jo socialinius, kultūrinius, religinius interesus ir jo poreikius bei savarankiškumo lygį. Įstaigoje gyventojams teikiamos individualaus bei grupinio bendravimo, laisvalaikio organizavimo, sociokultūrinės paslaugos bei užtikrinamos reikalingos buitinės paslaugos, pagal galimybes įtraukiant pačius gyventojus. Sudaromos sąlygos gyventi geranoriškoje aplinkoje, kurioje jis jaustųsi vertinamas, saugus. Taip pat plėtojami gyventojo socialiniai kontaktai su kitais įstaigos gyventojais, šeima, draugais, bendruomene, jeigu jis to pageidauja. Gyventojai skatinami būti pilnaverčiais savo būsto šeimininkais, rūpintis aplinkos, gyvenimo sąlygų kokybe, suvokti, kad nuo jų elgesio ir aktyvumo priklauso jo ir aplinkinių gerovė.

Pagal Tarptautinį Lietuvos-Latvijos projektą „PSICHOSOCIALINIO DARBO GERINIMAS KURIANT PARTNERYSTĘ TARP SOCIALINIŲ TARNYBŲ" NR. LLIV-242 2012 m. liepos 15 d. Savarankiško gyvenimo namų padalinyje buvo organizuota vasaros stovykla „Lietuvių liaudies amatai 2012 m ". 2013 m. birželio 28 d. buvo surengta tarptautinė vasaros stovykla „Socialinis darbas 2013 m“. Stovyklose dalyvavo įvairių socialinės atskirties grupių asmenys ir socialiniai darbuotojai.

Pasiekimai, padėkos

 • Pakruojo rajono savivaldybės administracijos socialinės rūpybos skyriaus vedėjos padėka socialinei darbuotojai už nuoširdų socialinį darbą, 2011m. spalio 14 d.
 • Pakruojo rajono savivaldybės mero padėka  socialinio darbuotojo padėjėjai už atsakingą ir nuoširdų darbą, 2013 m. spalio 8 d.
 • Pakruojo rajono savivaldybės mero padėka  socialinio darbuotojo padėjėjai už nuoširdų darbą su neįgaliaisiais, 2013 m. gruodžio 6 d.
 • Pakruojo rajono savivaldybės mero padėka  socialinio darbuotojo padėjėjai už ilgametį nuoširdų socialinį darbą, 2014 m. spalio 10 d.
 • Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojo padėka  socialinei darbuotojai už nuoširdų ir nepriekaištingą socialinį darbą, 2015 m. rugsėjo 25 d.

Parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mus vienokiais ar kitokiais būdais remiate ir palaikote.
Taip pat dėkojame ir už pervestus Jūsų 2% gyventojų pajamų mokesčio. Kviečiame paremti mus.
Prašome užpildyti prašymą, kurį reikia asmeniškai pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) jums patogiu formatu.