Apie

Įkurta 2005 metais
Sigita Čarepakienė
Juknaičių g. 5, Lygumai, Pakruojo rajonas
(8 421) 43 677, mob. +370 618 11 347
lygumuvdc@gmail.com
Susijusios naujienos

Lygumų bendruomenės Vaikų dienos centras

Pakruojo rajono savivaldybės iniciatyva, pritariant Lygumų bendruomenės centrui, įvertinus kritinę situaciją Lygumų seniūnijoje, ir priėmus sprendimą visuotiniame bendruomenės narių susirinkime, buvo įsteigtas Lygumų bendruomenės vaikų dienos centras.

Savo veiklą centras pradėjo vykdyti 2005 metų rugsėjo mėnesį, nors Lygumų bendruomenės iniciatyva centras veikė dar iki atidarymo. Veiklą parėmė ir pradžiai lėšas skyrė Pakruojo rajono savivaldybė, rėmėjai. Aktyviai prisidėjo ūkininkė G. Sabaliauskienė, verslininkas V. Kanauka. Bendruomenės nariai tapo savanoriais ir geranoriškai įsijungė į centro veiklą.

Steigėjas – Lygumų bendruomenės centras, padedant Pakruojo rajono savivaldybės administracijai.

Įstaigos tikslas (misija)

Teikti kompleksines paslaugas socialinės rizikos, socialiai remtiniems, stokojantiems socialinių įgūdžių, turintiems emocinių ir kitų problemų šeimose augantiems vaikams, taip palengvinant jų socialinę adaptaciją visuomenėje, ugdant socialinius įgūdžius bei formuojant teigiamas vertybines nuostatas.

Įstaigos uždaviniai

Formuoti ir ugdyti vaikų buities ir higienos įgūdžius, mokyti saviruošos pagrindų. Propaguoti sveiką gyvenseną, sveiko maisto gamybą, vykdyti žalingų įpročių prevenciją.

Organizuoti vaikų užimtumą ir socializaciją, ugdyti darbinę orientaciją, ateities karjeros perspektyvą.

Šviesti vaikus ir jų šeimas, ugdyti socialinio bendravimo įgūdžius, formuoti teigiamas nuostatas, vertybinę orientaciją, taisykles ir normas, būtinas gyvenimui visuomenėje.

Bendrauti su vaikų dienos centrą lankančiais tėvais, išsiaiškinti jų problemas ir padėti rasti jų sprendimo būdus.

Teikiamos paslaugos

Lygumų bendruomenės vaikų dienos centre padedama vaikams ugdyti socialinius įgūdžius, gauti reikiamą pagalbą, teikiamos konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugos, nemokamas maitinimas, suteikiama pagalba turintiems mokymosi problemų ir ruošiant pamokas.
Organizuojamas vaikų užimtumas, kurio paskirtis – ugdyti darbinę orientaciją ir veiklą, socialinius bendravimo įgūdžius, formuoti teigiamas nuostatas,  orientaciją į taisykles ir normas, kurios yra būtinos gyvenimui visuomenėje. Centro veikla orientuojasi į savo vertės ir suvokimo gerinimą, mažinant menkavertiškumo jausmą, norint palengvinti vaikams socializaciją bendruomenėje bei pagerinti fizinę ir psichinę savijautą.

Veikla, projektai

...

 

Pasiekimai, padėkos

...

Parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mus vienokiais ar kitokiais būdais remiate ir palaikote.

Taip pat dėkojame ir už pervestus Jūsų 2% gyventojų pajamų mokesčio. Kviečiame paremti mus.

Prašome užpildyti prašymą, kurį reikia asmeniškai pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) jums patogiu formatu.