Apie

Įkurta 2005 metais
Sigita Čarepakienė
Juknaičių g. 5, Lygumai, Pakruojo rajonas
(8 421) 43 677, mob. +370 618 11 347
lygumuvdc@gmail.com
Susijusios naujienos

Lygumų bendruomenės Vaikų dienos centras

Pakruojo rajono savivaldybės iniciatyva, pritariant Lygumų bendruomenės centrui, įvertinus kritinę situaciją Lygumų seniūnijoje, ir priėmus sprendimą visuotiniame bendruomenės narių susirinkime, buvo įsteigtas Lygumų bendruomenės vaikų dienos centras.

Savo veiklą centras pradėjo vykdyti 2005 metų rugsėjo mėnesį, nors Lygumų bendruomenės iniciatyva centras veikė dar iki atidarymo. Veiklą parėmė ir pradžiai lėšas skyrė Pakruojo rajono savivaldybė, rėmėjai. Aktyviai prisidėjo ūkininkė G. Sabaliauskienė, verslininkas V. Kanauka. Bendruomenės nariai tapo savanoriais ir geranoriškai įsijungė į centro veiklą.

Steigėjas – Lygumų bendruomenės centras, padedant Pakruojo rajono savivaldybės administracijai.


Įstaigos tikslas (misija)

Vaikų dienos centro tikslas - teikti kompleksines paslaugas socialinės rizikos vaikams; dirbant su vaiku ir jo šeima, išsaugoti vaiką jo natūralioje aplinkoje – biologinėje šeimoje; užtikrinti vaikų socialinę integraciją, mažinant šeimų socialinę atskirtį, skatinant bendruomeniškumą ir savitarpio pagalbą.


Įstaigos uždaviniai

Formuoti ir ugdyti vaikų buities ir higienos įgūdžius, mokyti saviruošos pagrindų. Propaguoti sveiką gyvenseną, sveiko maisto gamybą, vykdyti žalingų įpročių prevenciją.

Organizuoti vaikų užimtumą ir socializaciją, ugdyti darbinę orientaciją, ateities karjeros perspektyvą.

Šviesti vaikus ir jų šeimas, ugdyti socialinio bendravimo įgūdžius, formuoti teigiamas nuostatas, vertybinę orientaciją, taisykles ir normas, būtinas gyvenimui visuomenėje.

Bendrauti su vaikų dienos centrą lankančiais tėvais, išsiaiškinti jų problemas ir padėti rasti jų sprendimo būdus.


Teikiamos paslaugos

Lygumų bendruomenės centras yra nevyriausybinė socialinių paslaugų įstaiga, teikianti socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms socialines bei ugdymo paslaugas, dvasinę, psichologinę bei materialią pagalbą.

Vaikų dienos centrą lanko vaikai iš socialinės rizikos šeimų, turintys elgesio ir emocijų sutrikimų, linkę nusikalsti, bėgantys iš namų, vartojantys alkoholį, turintys bendravimo problemų, patyrę smurtą šeimoje, ikimokyklinio amžiaus vaikai.

Vykdant švietėjišką užklasinę veiklą, ieškoma bendrų šeimos problemų sprendimo būdų, stengiamasi kuo daugiau probleminių šeimų vaikų užimti turininga veikla. Vaikai mokomi tikėti savimi ir kitais, mokomi būti atsakingais už savo pačių raidą.


Veikla, projektai

...


Pasiekimai, padėkos

...


Parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mus vienokiais ar kitokiais būdais remiate ir palaikote.

Taip pat dėkojame ir už pervestus Jūsų 2% gyventojų pajamų mokesčio. Kviečiame paremti mus.

Prašome užpildyti prašymą, kurį reikia asmeniškai pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) jums patogiu formatu.