Apie

Įkurta 2005 metais
Dekanas Remigijus Čekavičius
Vytauto Didžiojo g. 69, Pakruojis
Žemėlapyje
(8 421) 51 191, mob. +370 686 84 188
pakruojoparapija@gmail.com
Susijusios naujienos

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos Vaikų dienos centras

Pakruojo šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras duris naujiesiems šeimininkams – vaikams atvėrė 2005 m. lapkričio 20 d.

Centro steigėjas – yra Pakruojo šv. Jono Krikštytojo parapija.

Centras – tai nevyriausybinė socialinių paslaugų įstaigą, teikianti socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms socialines ir ugdymo paslaugas, psichologinę, dvasinę bei materialinę pagalbą. Vizija - šiuolaikiškas vaikų laisvalaikio užimtumo centras; teikiantis paslaugas rizikos grupės vaikams bei jų šeimoms ir padedantis siekti jų socializacijos.

Įstaigos tikslas (misija)

Įkurtą vaikų dienos centrą, paversti traukos centru, užtikrinant vaikų socialinę integraciją, mažinant šeimų socialinę atskirtį.

Įstaigos uždaviniai

 

 • Organizuoti vaikų užimtumą menų, amatų, sporto būreliuose, ugdyti darbinę orientaciją, ateities karjeros perspektyvą.
 • Perteikti kultūros ir religijos amžinąsias vertybes (meilę, rūpestį artimui, sąžiningumą ir kt.) organizuoti bendras vaikų ir tėvų šventes, išvykas.
 • Formuoti ir ugdyti buities ir higienos įgūdžius, mokyti saviruošos pagrindų.
 • šviesti vaikus ir jų šeimas, ugdyti socialinio bendravimo įgūdžius, formuoti teigiamas nuostatas, vertybinę orientaciją, taisykles ir normas, būtinas gyvenimui visuomenėje.
 • Teikti pagalbą smurtą patyrusiems vaikams bei jų šeimų nariams.
 • Bendrauti su vaikų dienos centrą lankančių vaikų tėvais, išsiaiškinti jų problemas ir padėti rasti problemų sprendimų būdus.
 • Organizuoti tėvystės ugdymo mokyklėlę, kurioje vyktų grupiniai užsiėmimai tėvams.
 • Propaguoti sveiką gyvenseną (sportiniai renginiai, gydytojo paskaitos, sveiko maisto gamyba), vykdyti žalingų įpročių prevenciją.

 

Teikiamos paslaugos

 

 • vaikų maitinimas;
 • maudymas, rūbų skalbimas;
 • tradicinių švenčių šventimas;
 • vaikų integravimas į įvairius būrelius;
 • vasaros poilsio organizavimas;
 • viktorinos, stalo žaidimai, piešinių konkursai;
 • vaikų įtraukimas į visuomenei naudingą darbą;
 • varžybų, turnyrų rengimas;
 • socialinė ir psichologinė pagalba ne tik vaikams, bet ir jų tėvams sprendžiant iškylančias problemas;
 • pagalba vaikams ieškant darbo vasaros metu;
 • esant būtinybei, teikiama nakvynės paslauga motinai ir vaikui šeimoje patyrusiems smurtą.

 

Veikla, projektai

Ugdomos vaikų moralinės, dorovinės, higieninės normos ir įgūdžiai. Vaikai išmoksta serviruoti stalus, juos pasipuošti šventėms. Darbuotojai įgyja tiek vaikų, tiek tėvų pasitikėjimą. Padidėja vaikų užimtumas. Vaikai įgyja bendravimo, darbinių ir praktinių, konfliktų sprendimo įgūdžių. Centre vaikai jaučiasi saugūs, lygūs tarpusavyje, gerbiami kaip asmenybės, padidėja jų savivertė. Nuolat palaikant ir skatinant, vaikai patys išmoksta organizuoti renginius. Vaikai rečiau naudoja fizinį ir psichologinį smurtą vienas kito atžvilgiu, įgyja savarankiškumo įgūdžių.

Metodinės rekomendacijos padeda krizės ištiktai šeimai spręsti savo problemas. Vis daugiau vaikų tėvų aktyviau domisi veikla centre, bei vis gausiau dalyvauja renginiuose. Atsiradus socialiniams partneriams, bendruomenėje labiau išplėtojamas dienos paslaugų šeimoms ir vaikams tinklas.

Užimtumas centre moksleiviams vyksta po pamokų, o nelankantiems mokyklos ir atostogų metu – visą dieną. Užimtumas vyksta pagal pomėgius – mezgimas, siuvimas, siuvinėjimas, piešimas, darbeliai, kompiuteris; darbo terapija – pynimas, lipdymas iš tešlos, sportas, muzikavimas; pagal galimybes buities darbai – patalpų tvarkymas, gėlių priežiūra, maisto gaminimas.

Taip pat rūpinamės vaikų užimtumu vasaros metu, esame numatę ekskursijas į tolimesnes respublikos vietoves. Turistinius žygius po Pakruojo rajoną. Švenčių: Šv. Kalėdų, Šv. Velykų, bei kt. progomis vaikus supažindinti su papročiais, tradicijomis. Kartu, šeimomis, pabendrauti prie šventinio stalo.

Į Centrą savivaldybė nukreipia rizikos grupės vaikus nuo 7 iki 18 metų. Visi noriai jį lanko. Kai vyksta pamokos, gauna tik pietus, o atostogų metu – pusryčius ir pietus. Čia atėję pirmiausia turi paruošti namų darbus, kad parėjus namo tai neberūpėtų. Yra kontroliuojami, ar nebando apgauti, pasimuliuoti. Be pamokų ruošos, karpo iš popieriaus, lipdo iš molio. Dirbiniai išdegami Klovainių keramikos įmonėje. Rengiamos molinukų mugės. Miesto mugėje nesigėdijama pardavinėti savo darbelių. Kas nori piešti, taikoma dailės terapija. Talkina savanoriai mokytojai. Centre skiepijamas savarankiškumas. Vaikai patys gamina valgius. Ką pasigaminti, irgi patys sumano. Užtat valgyklėlės virtuvėje netrūksta linksmo klegesio.

Rengiamos darbų parodėlės Motinos, Vaikų gynimo dienai. Vykstama į ekskursijas, iškylaujama stovyklose. Nuvykus į Dotnuvos vienuolyną, kaip brangiausius svečius sutiko tenykštis kunigas. Net tris dienas ten išbuvo. Niekas neišsigando, niekam nepasivaideno. Savaitę prie jūros, pasistatę palapines, ilsėjosi. Stovyklos rengiamos ir Dienos centre. Bendraujama su Lygumų bendruomenės centru. Kai vyko vyskupijos Jaunimo dienos, pėsčiomis keliavo į Kryžių kalną. Stabtelėjo Lygumuose, čia nakvojo, pabendravo su Dienos centro lankytojais ir darbuotojais. Kelionė neprailgo. Kitą dieną pasiekė tikslą. Pabendravo su jaunimu, susitiko su vyskupu.

Vaikai puoselėja Šv. Kalėdų tradicijas. Susėsti prie bendro Kūčių vakarienės stalo kviečiami ir vaikų tėvai. Per Šv. Velykas ridenami margučiai, klausomasi pasakojimų apie šios šventės tradicijas. Į Centrą vaikai, galima sakyti, ateina iš gatvės. Sulaukę pilnametystės išeina, bet jų vietos nebūna laisvos, nes yra daug norinčių čia patekti.

Centras glaudžiai bendradarbiauja su savivaldybės skyriais, bendrauja su mokyklomis. Taip sužino, kas bėgo iš pamokų. Didžiausia nuobauda prasikaltusiam – draudimas lankytis Centre. Čia netoleruojamas ir rūkymas. Svarbiausias tikslas – vaikų užimtumo užtikrinimas. Bendraujama su šeimomis, rengiamos talkos, į jas kviečiami ir tėvai. Vaikų likimams neabejingi policijos komisariato darbuotojai. Jie ateina kaip rėmėjai, dalina atšvaitus. Bet didžiausias centro rėmėjas – klebonas kun. R. Rutkauskas, visur jo pastabus, akylas žvilgsnis, nuoširdi ir draugiška parama.

Pasiekimai, padėkos

...

Parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mus vienokiais ar kitokiais būdais remiate ir palaikote.

Taip pat dėkojame ir už pervestus Jūsų 2% gyventojų pajamų mokesčio. Kviečiame paremti mus.

Prašome užpildyti prašymą, kurį reikia asmeniškai pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) jums patogiu formatu.