Apie

Įkurta 2004 metais
Vyr. soc. darbuotoja Rima Diliūnienė
L. GIROS G. 3D, PAKRUOJIS
Žemėlapyje
8 (421) 51 110, MOB. +370 671 76806
NCENTRAS@GMAIL.COM
Susijusios naujienos

Pakruojo nestacionarių SPC Integralios pagalbos tarnyba

2016 metų spalio 5 dieną Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“ sutartį. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2017 metų kovo mėnesį. Projekto lėšomis įsigytos priemonės, palengvinančios darbuotojų darbą: perkėlimo diržai, lentos, čiužiniai, nupirkti du lengvieji automo-biliai. Darbuotojos aprūpintos darbo drabužiais,  higienos priemonėmis.  Projekto pabaiga 2019 m. rugsėjo mėnesį.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama užtikrinti neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims teikiamų integralios pagalbos paslaugų tęstinumą, rado galimybę skirti papildomą finan-savimą 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „So-cialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ priemonės „Integrali pagalba į namus“ projektams. Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio ir Pakruojo nestacio-narių socialinių paslaugų centras, atstovaujantis direktorės Laimutės Kazokaitienės 2019-08- 09 d.  pasirašė projekto „Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone" Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0012 sutarties keitimą. Projekto veiklų tęstinumui skirta 31.200 eurų. Gavus papildomą finansavimą, pla-nuojamas veiklų įgyvendinimo pratęsimas papildomai 5 mėnesiams. Projekto  pabaiga   po pratęsimo 2020 m. vasario 2 d.

Tikslas

Suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims namuose, bei konsultacinę pagalbą.

Uždavinys

Suteikti kokybiškas integralios pagalbos namuose paslaugas, konsultuoti šeimos narius, prižiūrinčius darbingo amžiaus neįgalius ir senyvo amžiaus asmenis.

Teikiamos paslaugos

 • informavimas, konsultavimas;
 • maisto produktų pirkimas;
 • vaistų pirkimas;
 • prekių pirkimas pagal kliento pageidavimą;
 • maisto gaminimas, pašildymas;
 • pagalba maitinantis;
 • gyvenamųjų patalpų, kuriomis naudojasi klientas, tvarkymas;
 • mokesčių sumokėjimas;
 • dokumentų tvarkymas įvairiose institucijose;
 • sveikatos priežiūros organizavimas (gydytojo iškvietimas į namus)
 • pragulų profilaktika;
 • ligonio kėlimas, vartymas (lovoje);
 • asmens higienos priežiūra;
 • sauskelnių keitimas;
 • drabužių, patalynės keitimas;
 • vaistų vartojimo priežiūra, jų davimas,
 • maudymas (padedant kitam asmeniui).

Veikla, projektai

Integrali pagalba namuose – tai visuma slaugos ir dienos globos paslaugų, kurias teikiamos asmens namuose.
Integrali pagalba asmens namuose teikiama komandos principu, kurios tikslas – išsiaiškinti asmens socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias priemones bei socialines paslaugas..
Integralios pagalbos namuose gavėjai: neįgalūs darbingo amžiaus asmenys su sunkia negalia ir senatvės pensijos sulaukę asmenys su sunkia negalia .Integralią pagalbą gavėjams teikiama komandiniu principu. Komandą sudaro slaugytojas, slaugytojo padėjėjai, socialinio darbuotojo padėjėjai, kineziterapeutas. Slaugytojo funkcijos apima:  žaizdų ir pragulų priežiūra, arterinio kraujo spaudimo matavimas, pulso skaičiavimas, konsultavimas slaugos, sveikos gyvensenos, ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais ir kt. Socialinio darbuotojo padėjėjai atlieka įvairius namų ruošos ir buities darbus, t. y. sutvarko namus, pagamina valgyti, aprūpina būtiniausiais maisto produktais, o slaugytojo padėjėjai stebi asmenį pagal slaugytojo nurodymus, perriša žaizdas, nuprausia, pakeičia sauskelnes, padeda judant, gulantis į lovą, pamaitina ar padeda pavalgyti ir kt.
Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, teikiant integralią pagalbą asmens namuose vykdomas  atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.
Dienos socialinė globa asmens namuose teikiama nuo 2 iki 8 val. per dieną 5 kartus per savaitę.
Slaugos paslaugos asmens namuose Integralios pagalbos plėtros programos įgyvendinimo laikotarpiu, kai jos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis, teikiamos nemokama
Slaugos paslaugos teikiamos  nuo 2 iki 4 val. per savaitę.
Dėl integralios pagalbos paslaugų asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją. Dėl išsamesnės informacijos galima  kreiptis į Pakruojo nestacionarių paslaugų centrą adresu L . Giros 3 D, arba telefonu 867176806.

Pasiekimai, padėkos

....

Parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mus vienokiais ar kitokiais būdais remiate ir palaikote.

Svetainė

www.pnspc.lt