Apie

Įkurta 2000 metais
Vyres. soc. darbuotoja Jovita Cedronaitė-Šventickė
L.Giros g. 3, Pakruojis
Žemėlapyje
(8 421) 46 401
ncentras@gmail.com
Susijusios naujienos

Pakruojo nestacionarių SPC Laikino gyvenimo namai

Laikino gyvenimo namai buvo įkurti 2000 m. Pakruojo dvaro patalpose prie socialinės rūpybos skyriaus... 2005 metų pabaigoje perkelti į Pakruojo miestą, suremontavus iš infrastruktūros tęstinio projekto patalpas. Nuo tada Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Laikino gyvenimo namai įsikūrė buvusiame senosios ligoninės pastate, kur kažkada veikė nervų ligų skyrius. Gerokai apleistos patalpos rekonstruotos: buvo pakeista grindų danga, įrengti šiuolaikiškus reikalavimus atitinkantys sanitariniai mazgai, tualetai, dušas, perdažytos sienos.

Įstaigos tikslas (misija)

Teikti socialines paslaugas Laikino gyvenimo namuose, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Įstaigos uždaviniai

 • teikti kokybiškas socialinio darbo paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims, senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms ir jose augan-tiems vaikams;
 • ugdyti ar stiprinti asmens (šeimos) gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas;
 • skatinti palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikto socialinę atskirtį;
 • užkirsti kelią asmens (šeimos), bendruomenės socialinėms problemoms kilti;
 • formuoti teigiamą visuomenės požiūrį socialiniam saugumui užtikrinti.

Teikiamos paslaugos

BENDROSIOS:

 • informavimo;
 • konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • maitinimo organizavimo;
 • aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • transporto organizavimo;
 • sociokultūrines paslaugas;
 • asmens higienos ir priežiūros paslaugas;
 • kitas bendrąsias socialines paslaugas.

SPECIALIOSIOS:

 • socialinės priežiūros:
 • apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose;
 • socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • laikino apnakvindinimo (iki 3 parų);
 • intensyvios krizių įveikimo pagalbos.

Laikino gyvenimo namuose yra 6 kambariai, kuriuose gali gyventi po 4 asmenis. Šeima apgyvendinama atskirame kambaryje. Yra virtuvėlė, skalbykla, dušas.

Veikla, projektai

Nuo 2008 m. iki 2015 m. buvo vykdomas kompleksinių paslaugų vaikui ir motinai (tėvui) esant krizinėje situacijoje teikimo projektas „Šeimos užuovėja“, kuris finansuojamas iš SADM lėšų. Projekto vykdymo metu buvo suteiktos socialinės pagalbos, medicininės ir psichologinės pagalbos organizavimo, informavimo, tarpininkavimo, konsultavimo, atstovavimo, asmens dokumentų tvarkymo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais (drabužiais, avalyne, higienos priemonėmis ir kt.), transporto organizavimo paslaugos, vykdomas vaikų ir tėvų užimtumas, organizuojami renginiai.

Laikino gyvenimo namų gyventojams organizuojamos Šv. Kalėdų ir Šv. Velykų popietės, rengiamos pavasario ir rudens talkos aplinkos tvarkymui. Šeimoms organizuojamas dienos užimtumas:  daromos įvairios dekoracijos šventėms, mokoma gaminti maistą, vedamos paskaitėlės apie pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymą. Paramą maisto produktais, drabužiais, avalyne teikia Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius, Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapija, pavieniai asmenys.

Pasiekimai, padėkos

...

Parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mus vienokiais ar kitokiais būdais remiate ir palaikote.

Taip pat dėkojame ir už pervestus Jūsų 2% gyventojų pajamų mokesčio. Kviečiame paremti mus.

Prašome užpildyti prašymą, kurį reikia asmeniškai pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) jums patogiu formatu.