Apie

Įkurta 2000 metais
Dekanas Remigijus Čekavičius
Vilties g.12, Pamūšio kaimas, Klovainių
seniūnija, Pakruojo rajonas LT – 83473

(8 421) 52 110 / 48 202, mob. +370 6 508 5412
romabartkeviciute@gmail.com
Susijusios naujienos

Pamūšio parapijiniai Vaikų globos namai

Steigėjas Pamūšio šv. Antano Paduviečio parapija.

Iniciatyva steigti parapijos vaikų globos namus kilo po to, kai buvo uždaryti valstybiniai Pakruojo vaikų globos namai. Pasirašius trišalę bendradarbiavimo sutartį su Pakruojo dekanu (Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu), Pakruojo savivaldybės ir partnerių iš Vokietijos buvo pradėti realūs darbai ir Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijiniai vaikų globos namai veiklą pradėjo 2000 metų vasario mėnesį.

Tuo metu 10, be tėvų globos likusių, vaikų buvo apgyvendinti senojoje Pamūšio parapijos klebonijoje. Su vaikais dirbo 3 auklėtojos. Pakruojo dekano, Ričardo Rutkausko iniciatyva namai kiekvienais metais buvo plečiami, gražinami, tapo jaukūs, vis labiau tenkino vaikų poreikius ir kompensavo raidos trūkumus. Senam pastatui buvo pristatyti trys priestatai, įrengta moderni virtuvė, erdvus valgomasis, sutvarkytas kiemas. Kiek vėliau įrengta pirtis, o dar po kelių metų senas sandėlis buvo renovuotas ir tapo dar vienu gyvenamuoju pastatu. Šiuo metu šiame pastate gyvena vyresnieji vaikai (nuo 16 metų), kurie sugeba tvarkytis buitį savarankiškai.

Per 13 veiklos metų pavyko užmesti daug ryšių su užsienio šalių partneriais, kurie paremia ne vien materialine išraiška, tačiau ir palaikymu, bei gražiomis iniciatyvomis.

Šiuo metu globos namuos gyvena nuo 30 iki 40, skirtingo amžiaus vaikų. Vaikų skaičius nuolatos kinta. Kai kurie suaugę ugdytiniai pradeda savarankišką gyvenimą, kiti atranda meilę ir švelnumą globėjų bei įtėvių šeimose, treti grįžta į biologines šeimas.


Įstaigos tikslas (misija)

  • Sudaryti tinkamas gyvenimo ir ugdymo sąlygas našlaičiams ir be tėvų globos likusiems vaikams.
  • Puoselėti vaikų psichosocialines, dvasines ir fizines galias užtikrinant kokybiškų psichologinių, socialinių, pedagoginių bei medicininių priemonių bei paslaugų prieinamumą ir naudojimą.
  • Rengi vaikus savarankiškam gyvenimui.
  • Kurti artimą šeimai aplinką.

Įstaigos uždaviniai

Teikti kokybiškas, vaikų poreikius atitinkančias, vaikų globos paslaugas.


Teikiamos paslaugos

Visi vaikai lanko formalias švietimo įstaigas, kurios parinkamos atsižvelgiant į vaikų intelektinius gebėjimus ir palankiausią vaikui situaciją. Didžioji dalis globotinių ugdomi Balsių pagrindinėje mokykloje. Su mokyklos bendruomene palaikomi itin artimi ryšiai, tokiu būdu užtikrinamas efektyvus ir savalaikis informacijos perdavimas. Neformalus ugdymas padeda atskleisti talentus bei gebėjimus, realizuoti svajones. Vaikai lanko neformalaus ugdymo užsiėmimus mokykloje, dalyvauja grupėse, kurios rengiamos globos namuose, taip pat dažnai turi galimybę išvykti į keliones, aplankant ne tik Lietuvos miestus, tačiau ir kai kurias užsienio šalis.

Vaikams sulaukusiems 16 metų sudaroma galimybė iš dalies gyventi savarankiškai. Paskutinis renovuotas namas skirtas šioms reikmėms tenkinti. Šiame name nėra nuolat dirbančių socialinių darbuotojų. Auklėtiniai gyvena savarankiškai priimdami sprendimus, tvarkydamiesi buitį, organizuodami savo laisvalaikį. Pasitvirtino tiesa, jog tai vienas iš efektyviausių būdų ugdant individualius savarankiško gyvenimo gebėjimus.


Veikla, projektai

Į globos namus atvyksta savanoriai iš Lietuvos bei užsienio valstybių. Čia dažnai svečiuojasi rašytojai, muzikantai, socialinių iniciatyvų partneriai. Bendravimas su atvykstančiais žmonėmis padeda lavinti socialinius įgūdžius, užmegzti ir palaikyti pokalbį, skatina žingeidumą ir domėjimąsi įvairiomis sritimis. Savanoriai atvykstantys iš svečių šalių neretai papasakoja apie gyvenimą užsienyje, keliones. Tokiu būdu, vaikai turi galimybę bent dalinai suvokti pasaulio platumą, kultūrų įvairialypiškumą ir aplinkos skirtumus.

Globos namų teritorijoje stovi 4 pastatai. Pirmasis, kuriame buvo apgyvendinti vaikai – buvusi Pamūšio parapijos klebonija. Buvęs senas, nenaudojamas pastatas suremontuotas ir jame apsigyveno 7 vaikai bei darbą pradėjo trys darbuotojos. Vėliau iš trijų namo pusių buvo pristatyti priestatai. Įrengtas erdvus poilsio kambarys, pavėsinė ir maisto gaminimo blokas. Dar po metų sutvarkius namo skliautus įrengtas antras pastato aukštas. Metai po metų buvo remontuojami visi teritorijoje esantys pastatai. Įrengtas pamokų ruošos namas, pirtis, sandėlis sezoniniams daiktams sandėliuoti. Prieš du metus pabaigtas restauruoti paskutinis pastatas. Seniau viduryje kiemo stovėjęs tvartas virto antru gyvenamuoju namu.

Globos namuose gyvenančių vaikų skaičius nuolat kinta. Tenkinant vaikų poreikius užtikrinama ne tik būtina specialistų pagalba, tačiau ir kultūrinis, edukacinis lavinimas.


Pasiekimai, padėkos

...


Parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mus vienokiais ar kitokiais būdais remiate ir palaikote.

Taip pat dėkojame ir už pervestus Jūsų 2% gyventojų pajamų mokesčio. Kviečiame paremti mus.

Prašome užpildyti prašymą, kurį reikia asmeniškai pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) jums patogiu formatu.